Jdi na obsah Jdi na menu
 

Členské příspěvky v roce 2017

V roce 2017 budou tréninky, zápasy, soustředění, turnaje a další činnost aktivně vyvíjeny celoročně, kromě července, kdy bude celoklubová "dovolená". 

Výše příspěvku byla stanovena příslušným orgánem zapsaného spolku KMS JUVENTUS Bruntál na 1400 Kč za celý rok, což při 11 měsících činnosti činí přibližně 127 Kč za měsíc. Došlo tedy ke snížení o 100 kč oproti roku 2016. . Důvodem je zejména zvýšení členské základny a strikní hospodaření klubu zaměřené na úhradu jen těch nejnutnějších výdajů. (nájem a pod). .. 

Kromě Z ročních řádných klubových členských příspěvků bude navíc za každého člena odveden poplatek  poplatek ve výši 100 Kč za nezletilé členy a 200 kč za dospělé členy, který bude odeslán do Prahy, na účet Fotbalové Asociace České republiky.

 

Celkem je tedy každý hráč  či člen klubu povinen v roce 2017 uhradit částku ve výši 1.400,-- Kč

Výše ročního příspěvku slovy: jedentisícčtyřista korun českých. 

Příspěvky se hradí na účet klubu.

Banka: ČSOB, poštovní spořitelna, a.s.

číslo účtu:   221473696/0300

variabilní symbol: použijte ID hráče nebo prvních šest číslic z rodného čísla nebo variabilní symbol, který Vám byl přidělen. V případě zájmu Vám vaše ID číslo sdělí trenér nebo sekretář klubu. 

Při následných kontrolách bude každá platba identifikována.

Příspěvek je možno hradit takto:

1) jednorázově 1400 Kč na celý rok     do 22.2.2017!!
             /doporučeno!! - účetně nejjednodušší/    

2) ve dvou splátkách - 700 Kč do 21.2.2017 a dále pak 700 Kč do 9.9.2017

 

Případné požadavky na jiný způsob splátek dohodněte s trenérem. Ale jen v opravdu nezbytných případech.

Pro účely státní sociální podpory, pro potřeby zdravotních pojišťoven či pro jiné jednání se státními orgány bude statutárním zástupcem vydáno potvrzení a kopie bankovního výpisu všem, kteří o to požádají. 

Pokud někdo nemá účet, tak může výjimečně provést platbu v hotovosti. Na každou platbu je vydán chronologicky číslovaný pokladní příjmový doklad. Je to ale pracné, takže každý kdo může, nechť platbu provede bankovním převodem. 

Případné dotazy, připomínky, náměty a pod. pište na adresu:

fotbal.bruntal@seznam.cz

prosba: Z hlediska plateb našim dodavatelům je pro nás každoročně nejkritičtější období oa února do května. Takže kdo může, uhraďte členský příspěvek jednorázově již v únoru. Mockrát Díky!!!!!!