Jdi na obsah Jdi na menu
 

Minifotbal - pravidla utkání

25. 8. 2008

 

PRAVIDLA FOTBALU platná od 1.7.2007

Zpracovala Pravidlová komise ČMFS

Kureš Jiří, Hora Jan, Jachimstál Bohuslav, Nitsche Jaroslav,Skočovský Milan, Špak Josef


Příloha F PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL

 Základní technická ustanovení a odlišnosti v pravidlech

 1. Minifotbal hrají děti ve věku 6 - 11 let a v jednotlivých utkáních startují na platné registrační průkazy.
 2. Vzhledem ke skutečnosti, že minifotbal hrají děti v útlém fotbalovém věku, je zapotřebí, aby jejich zápasy probíhaly na suchých kvalitních terénech a to především travnatých hřištích v klimaticky nejoptimálnějších měsících (duben - říjen).
 3. Hlavním smyslem minifotbalu je umožnit hráčům herně se projevit, proto je nutné, aby jejich pohyb na hrací ploše vyjadřoval radost ze hry. Na základě této skutečnosti se doporučuje trenérům při utkáních svých svěřenců vhodně vystupovat.
 4. Platí platná pravidla fotbalu s následujícími odlišnostmi vyplývajícími ze specifických zvláštností této herní formy.
  1. hrací plocha je polovinou normálního hřiště, jehož postranní čáry jsou čarami brankovými a středová i branková čára jsou čarami postranními.
  2. pokutová území je ohraničeno značkami pro provedení rohového kopu u mladších přípravek a prodlouženou boční čarou pokutového území normálního hřiště (viz. plánek hřiště na minifotbal)
  3. branky mají rozměr 2x5 metrů a jsou umístěny uprostřed brankových čar. Branky jsou opatřeny sítěmi.
  4. 8 metrů před brankou je vyznačena pokutová značka
  5. v kategorii 6-8 let (mladší přípravky) se vyznačí značky pro provedení kopu z rohu ve vzdálenosti 12 metrů od levé a pravé tyče branky. V kategorii 8-11 let (starší přípravky) se rohové kopy provádějí ze značky kopu z rohu a z průsečíků pomezní a středové čáry normálního fotbalového hřiště,
  6. je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo výkopem z ruky. Kroky brankáře v pokutovém území se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře pouze nohou. Při uvádění míče do hry brankařem musí být hráči soupeře mimo pokutové území,
  7. družstvo je složeno maximálně ze 16 hráčů, z čehož je vždy na hrací ploše sedm hráčů v poli a brankář. Mezi všemi 16ti hráči může docházet libovolně k výměně i v nepřerušené hře avšak tím způsobem, že nejprve hřiště opustí střídající hráč a teprve poté může vstoupit na hrací plochu nový hráč. Při porušení pravidel nařídí rozhodčí nepřímý volný kop ve prospěch druhého družstva. Minimální počet hráčů družstva v utkání je pět hráčů v poli a brankář, klesne-li počet hráčů pod 6 nelze v utkání pokračovat. Střídání se provádí z vymezeného prostoru podél brankových tyčí normálních branek, kde jsou také umístěny lavičky náhradníků,
  8. tyče a břevno branky normálního fotbalového hřiště jsou součástí hrací plochy pro minifotbal,
  9. Hráči musí být před i po celou dobu střetnutí řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj (v minifotbale není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky, hráči musí mít chrániče holení).
  10. v utkáních lze použít zpětnou přihrávku brankáři, tj. malou domů,
  11. hraje se zásadně s míči velikosti "4",
  12. hrací doba jednoho utkání je 2 x 25 minut s dodržením poločasové přestávky 10 minut, při satelitních turnajích se hraje se zkrácenou hrací dobou - viz rozpis soutěží řídícího orgánu,
  13. závěrečný pozdrav se provádí hokejovým způsobem (ruce si podají všichni hráči),
  14. při minifotbale neplatí ofsajd,
  15. při provádění volných kopů smí stát hráči soupeře minimálně 3 metry před brankářem, a to z důvodů, aby měl brankář vytvořeny podmínky pro výkon své činnosti.

 

hraci plocha


 

 

 

Slovo předsedy

Jistě se mnou budete souhlasit, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety.

Díky jeho přitažlivosti pro hráče i diváky se hraje prakticky na celém světě a snad žádný z jiných sportů nedoznal takové popularity a rozmachu, jako právě on. Je jedním ze sportů, jímž se poměřuje sportovní vyspělost jednotlivých zemí, jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami.

Fotbal je však nejen krásná hra dovolující hráčům předvádět jemné technické kousky, ale i mužná bitva, která v osobních soubojích přináší nasazení, tvrdost a sílu.

Je proto důležité, aby všichni hráči pravidla fotbalu dobře ovládali, protože jen tak mohou plně využít všech možností k předvedení svého fotbalového umu, tvůrčí invence i fyzických dispozic, aniž by přitom ohrozili zdraví a bezpečnost jiných hráčů.

Dobrá znalost pravidel fotbalu je neméně důležitá i pro trenéry a funkcionáře, neboť ti jsou povinni vést hráče ke slušné hře a k tomu, aby i ve vypjatých situacích, které fotbal zákonitě přináší, nezapomínali na vlastní poslání sportu, totiž na úctu k soupeři a naplnění významu slov fair-play.

Neopominutelnými účastníky hry jsou i diváci, bez nichž by fotbal nebyl fotbalem. Proto je nezbytné, aby i oni v potřebné míře pravidla znali a pochopili, neboť jen tak budou moci z fotbalových stadiónů odcházet s pocitem uspokojení nad předvedenou hrou. Neznalost pravidel nebo nepochopení jejich správného výkladu může být příčinou nesportovních projevů vůči hráčům, rozhodčím a fanouškům soupeřova týmu, což v důsledcích často vede k dalším negativním jevům, které s sebou současná doba nese.

Z uvedených důvodů je proto přiměřená znalost pravidel fotbalu důležitá i pro pracovníky sdělovacích prostředků, protože právě oni v dnešním světě rozvinutých informačních technologií nejvíce ovlivňují a formují sportovní myšlení a postoje diváků.

Nejlepšími znalci pravidel fotbalu však musí být rozhodčí, od kterých se za všech okolností očekává naprostá objektivita, řízení hry v duchu pravidel, ponechání její maximální plynulosti a spádu, dále důraz na zachování sportovního charakteru a krásy této hry, včetně potlačení přehnané tvrdosti. K tomu musí být rozhodčí nejen připraven teoreticky, ale dostatečně vybaven i fyzicky, vždy musí být maximálně koncentrovaný a psychicky odolný. Přitom postavení rozhodčího v současném fotbale je stále náročnější a jeho odpovědnost značná, neboť jediným chybným verdiktem může zmařit výsledek snažení družstev i celých týmů odborníků, kteří o dnešní špičkové výběry pečují (nebo jediným špatným rozhodnutím může odradit sponzory, z jejichž příspěvků profituje zejména fotbalová mládež). Hovořím-li však na tomto místě a v těchto souvislostech o rozhodčích, považuji za potřebné zdůraznit, že jejich úloha bude i v moderním fotbale naprosto nezastupitelná, a proto je povinností nás všech, kteří o rozvoj fotbalu pečujeme, všestranně podporovat i další profesní rozvoj rozhodčích.

Krása a půvab fotbalu spočívají mimo jiné i v tom, že od dob, kdy na hrací plochy začala v Anglii vybíhat první družstva, se hraje prakticky podle stejných pravidel. A tato pravidla jsou shodná všude na celém světě, ať již jde o finálové utkání mistrovství světa či utkání soupeřů okresního přeboru. Je však samozřejmé, že s neustálým vývojem hry, se zdokonalováním herních stylů a hledáním nových taktických variant nastane čas od času situace, kdy je nutno úpravami pravidel nebo jejich odlišným výkladem na vývoj hry reagovat. A to je jeden z hlavních důvodů, proč Českomoravský fotbalový svaz tato nová Pravidla fotbalu vydává.

Fotbalová pravidla jsou základní normou, kterou se řídí všechny soutěže v celém fotbalovém světě, a tedy i v České republice. Dovoluji si proto touto cestou vyjádřit jménem Výkonného výboru ČMFS naději, že tato publikace se stane účinnou pomůckou rozhodčích, hráčů, trenérů i funkcionářů, stejně jako sportovní veřejnosti při prohlubování vědomostí o správné aplikaci pravidel fotbalu na hracích plochách.

Ing. Mokrý Pavel, předseda ČMFS